Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
15th of November 2018

Lars Thunell nomineras till Azelios styrelse

Med gedigna och seniora erfarenheter inom både kraft och finans tillför Lars Thunell värdefull kunskap som ytterligare stärker Azelios erbjudande på den globala energi­marknaden.

Azelio går nu från en fas av utveckling till industrialisering av sitt erbjudande. I detta skede nomineras en förstärkning till Azelios styrelse genom Lars Thunell. Ett formellt beslut om styrelseplatsen, som stöds av majoriteten av ägarna, tas vid en kommande extrainsatt bolagstämma.

Lars Thunell är idag privat investerare samt styrelseordförande i Flexenclosure AB och EcoDataCenter AB. Han var tidigare VD för IFC, en del av Världsbanken med uppgift att minska fattigdom och uppmuntra utveckling genom att tillhandahålla kapital till den privata sektorn. Innan dess var Lars Thunell VD för SEB och har tidigare haft ledande positioner inom bl.a. ABB och American Express. Azelio tillförs därmed gedigna erfarenheter och kunskaper för att stärka erbjudandet inom sina kärnområden, kraft och finans.

”Vi fokuserar på att bli ett industriellt bolag på en global energi­marknad som är under stor förändring. För oss handlar det både om att tillföra värde till marknaden genom en konkurrenskraftig produkt men även att, genom samarbeten med finansiella aktörer, skapa attraktiva finansieringslösningar för våra kunder. Inom dessa områden är erfarenheter från Lars Thunell mycket värdefulla för Azelios utveckling,” säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

Download