This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.

Azelios VD Jonas Eklind tilldelas utmärkelsen Mission Innovation Champion vid en ceremoni i Vancouver

Azelios VD Jonas Eklind var Sveriges utvalda representant vid prisutdelningen för Mission Innovations fjärde årliga ministermöte i Vancouver den 27 maj, som sammanför ministrar, företagsledare och innovatörer. Vid ceremonin tilldelades Jonas Eklind Mission Innovation Champion tillsammans med pristagare som var och en representerar ett medlemsland inom Mission Innovation.

Mission Innovation lanserades vid Paris klimatkonferens 2015 som ett globalt initiativ från 22 länder och Europeiska kommissionen, på EU:s vägnar, för att påskynda globala innovationer inom förnybar energi och göra förnybar energi tillgänglig och tillförlitlig.

De utnämnda Mission Innovation Champions är individer med erfarenheter av att utveckla nya kreativa idéer som driver på omställningen i den förnybara energirevolutionen. Innovatörer som utvecklar nya sätt att göra energi mer hållbar, tillförlitlig och billig.