This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.

Azelio utvalt av Europeiska komissionen för InvestEU:s första matchmakingevent

Azelio valdes ut för ett InvestEU-event i Bryssel med syfte att samla den offentliga och privata sektorn under InvestEU-paraplyet. Azelio representerades av Jonas Eklind, VD, och deltog även i en särskild matchmaking-session som utvald av European Investment Project Portal (EIPP) och Seal of Excellence (SoE).

Seal of Excellence är en kvalitetsmärkning som tilldelas projektförslag som lämnats till Horizon 2020, EU:s program för forskning och innovation.

"Mycket intressant att träffa alla investerare och innovativa teknikföretag här i Bryssel. Jag är stolt över Azelio och mina kollegor som har utvecklat projekt belönade med Seal of Excellence", Jonas Eklind, VD för Azelio