This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.

Azelio presenterar sin unika energilagring för Världsbanken och IFC i Washington

Azelio var under fredagen (31/5) hos Världsbanken och IFC (International Financial Corporation, del av World Bank Group) i Washington för att presentera sin unika energilagring med produktion av hållbar el dygnet runt. Världsbanken har nyligen annonserat stora satsningar på energilagring för att stärka befintliga och planerade installationer för sol- och vindenergi, i framförallt utvecklingsländer där stora delar av befolkningen saknar tillgång till ett elnät.

I februari i år bjöds Azelio in av Världsbanken till en strategikonferens i Sydafrika för att diskutera lösningar för en ökad tillgång till förnybar energi. Till följd av konferensen fick Azelio nu presentera sin lösning för finansiella och tekniska specialister hos Världsbanken i Washington.