Financial reports

Delårsrapport / Interim report

Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner rapport

Year-end report 2018

Download report

Interim report Jan - Sep, 2018

Download report

Delårsrapport jan - sept, 2018

Ladda ner rapport

Årsredovisning / Annual report

Årsredovisning 2017

Download document

Annual report 2017

Download document

Årsredovisning 2016

Download document